תחנות גז

שימוש בגז פחמימני מעובה (גפ"מ) לתחבורה הינו תחום הצובר תאוצה בארץ בעיקר עקב הרצון להקטין את כמות הזיהום הנפלטת מרכבים. הגפ"מ (גז פחמימני מעובה) לתחבורה דומה בהרכבו לגז הבישול, אך הגפ"מ נקי יותר ובעל אוקטן גבוה יותר מגז המשמש לבישול. הנעה בגז פחמימני מעובה הינה יעילה יותר למנוע הרכב, זולה יותר ובעיקר ידידותית לסביבה כיוון שזיהום האוויר הנוצר על-ידי כלי הרכב המונע בגז קטן ב-90% מהזיהום אשר פולט רכב המונע ע"י בנזין או דיזל.

המגמה החדשה בענף הדלק היא הקמת תחנות גז גפ"מ (גז פחמימני מעובה). הקמת תחנת גז שונה מהקמת תחנת דלק: הצנרת, מיקום המשאבות, שטח התדלוק והטמנת מיכלי הגז דורשים תקנים מיוחדים ומחמירים. לצורך הקמת תחנות גז נדרשים אישורים והיתרים מרשויות שונות: משרד העבודה, משרד הגנת הסביבה וועדת תכנון ובנייה של הרשות המקומית. לאחר שהתקבלו האישורים המתאימים, מהנדס מחברת הגז מגיע לשטח לאשר את מקום הטמנת המיכל.

עם אישורו של המהנדס, יש לבחור בחברה בעלת ידע וניסיון ולה האישורים וההיתרים המתאימים להקמת תחנת גז. לחברת ש. גוטובסקי, האישורים וההיתרים הדרושים, צוות מקצועי, מנוסה ומיומן הכולל: מפקח, מהנדסים, מנהלי עבודה, אינסטלאטורים, צוות רתכים וטרקטורים הפועלים לפי התקנים ותחת פיקוחו של מהנדס חברת הגז (אמישרגז, פזגז, דורגז).

לנו, בש. גוטובסקי, חשוב לוודא את בטיחות ובריאות העובדים והלקוחות, ולכן אנחנו מקפידים על עמידה בתקנים המחמירים ביותר. לדוגמא, אנחנו מוודאים כי מיכלי הגז יוטמנו רק במחציתם מתחת לפני הקרקע, על מנת למנוע סכנת התפוצצות ומקפידים על התקנת קומפרסור אוויר על-מנת לדחוף את הגז ולקרר את המערכת. בעת הקמת תחנת גפ"מ, יש להקפיד שמשאבת הגז וצנרת הגז (שחייבת להיות מרותכת מהמיכל עד למשאבה, על-מנת שלא תהיה פליטת גזים) יהיו במרחק של עד 7 מטר משוחות ביוב ומשוחות חשמל, על מנת שלא ייקלעו גזים בתוך השוחות. בניגוד לתחנות דלק, שטח התדלוק בגז אינו מחייב משטח בטון ואינו מחייב תשתיות לניקוז ומפריד דלקים. עם זאת, יש לשים דגש מיוחד על מערכת כיבוי אש המחייבת תותח מים ולחץ מים גבוה במרחק סביר מתחנת הגז.

לחברת ש. גוטובסקי יש את הידע והניסיון הדרוש להקמת תחנת גז פחמימני. בין תחנות הגז שהקמנו: תחנת פז דימונה, תחנת דור אלון בקיבוץ אילות. תחנות גז שנמצאות בתהליך ההקמה כוללות את תחנת פז בצומת "עד הלום" ותחנת פז במסילת ציון.