איכות הסביבה

חברת ש. גוטובסקי פועלת להעניק ללקוחותיה את המענה האיכותי, הבטיחותי, המהיר, האמין, היעיל והמקצועי ביותר. חברת ש. גוטובסקי פועלת רבות למען שמירה על הסביבה ומניעת פגיעה בסביבה ולכן מקפידה על עמידה בתקנים בינלאומיים המחמירים ביותר בנושא איכות הסביבה ועל נהלי עבודה על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. החברה מבצעת עבודות למען איכות הסביבה במפעלים ובתחנות דלק, כגון: התקנת מערכות מישוב אדים, התקנת מפרידי דלקים, שוחות ותעלות ניקוז, התקנת מערכת חשמל סטטי ועוד. כדי למנוע זיהום הקרקע ומניעת פגיעה במי תהום, יש לעמוד בתנאים המחמירים שקבע המשרד להגנת הסביבה:

• התקנת מערכת מישוב אדים (stage II ) המונעת דליפת גזים לאוויר ומחזירה את הגזים למיכל הדלק בחזרה.
• התקנת שוחות מתחת למנפקות (משאבות) למניעת זיהום הקרקע. את הדלק בשוחות יש לשאוב את הדלק למפריד הדלקים.
• התקנת מערכת הגנה קתודית המוטמנת באזור חוות המיכלים ותפקידה למנוע קורוזיה של מיכלי הדלק.
• התקנת מערכת חשמל סטטי המותקנת באזור חוות המיכלים וליד אזור פריקת הדלק. מערכת זו מחוברת למיכלי מילוי הדלק ותפקידה למנוע היווצרות חשמל סטטי, בעת מילוי מיכלי הדלק, העלול לגרום לפיצוץ.

כאשר תחנת דלק מגלה כי חסר דלק במיכלים או בצנרת, אנחנו, בש. גוטובסקי, ממליצים להזמין צוות מיומן ומקצועי בכדי לבדוק האם קיימת דליפת דלק. הצוות המנוסה שלנו מגיע לשטח ומבצע בדיקות מקצועיות לאיתור מקור דליפת הדלק תוך בידוד קווי ההולכה של הדלק וקווי המילוי, ובדיקת הקווים בלחץ. חשוב להקפיד על ביצוע מקצועי של בדיקות אלו מאחר ודליפת דלק גורמת לזיהום הקרקע ולפגיעה בסביבה.

אנחנו, בש. גוטובסקי, מעדכנים את המשרד להגנת הסביבה בכדי שיילקחו דגימות מהקרקע לקביעת רמת הזיהום. והיה ונמצא כי הקרקע אכן מזוהמת בדלקים, אנחנו מנקים את הזיהום על ידי חפירה בקרקע עד לעומק הדרוש, ובתנאי שלא תהיה סכנה כלשהי, ומפנים את האדמה המזוהמת באופן יעיל ובטיחותי לאתר מאושר. לאחר הפינוי, אנחנו ממלאים את הבור באדמה נקייה.

לחברת ש. גוטובסקי יש את הידע, הניסיון, הציוד והאישורים הדרושים לביצוע שיפוץ והקמת תחנות דלק, הקמת תחנת גז, ביצוע עבודות צנרת ופינוי פסולת בהתאם לתקנים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה.