פרוייקטים

תחנת דלק נובר – אשדוד

תחנת דלק נובר אשדוד הוקמה מחדש תוך הריסת התחנה הקיימת, פירוק כל תשתיות הדלק, פירוק משטחי בטון, איי תדלוק ואספלטים. התחנה נבנתה מחדש על פי התקנים בינלאומיים המחמירים של איכות הסביבה הכוללים התקנת צנרת פיברגלאס להולכת הדלק ומערכת למישוב אדים (stage II ), מערכות חשמל סטטי והגנה קתודית, התקנת מערכת מילוי דופן כפולה ושוקת מילוי תקנית (5 גלון).

התחנה הורחבה וכללה בניית תשתיות למכונות שטיפת רכבים ואפשרות כניסה למשאיות (בניית קיר תומך באורך 64 מטר ובגובה של 3 מטר).
צוות גדול של עובדים מקצועיים ומיומנים ביצע את העבודה תוך שמירה על עבודה באיכות גבוהה ועמידה בלוחות זמנים.

תחנת דלק דור אלון – אילות

שיפוץ תחנת דלק דור אלון אילות נעשה בזמן שהתחנה פעלה ותוך הקפדה על בטיחות לקוחות ועובדי תחנת הדלק.
שיפוץ תחנת הדלק כלל פירוק משטחי בטון וחפירה לעומק של כשני מטר, פירוק שוחות שקרסו מעל גב מיכלי הדלק  ובניית שוחות בטון חדשות לפי התקנים של המשרד להגנת הסביבה. צנרת המילוי הוחלפה, האדמה המזוהמת הוצאה ופונתה לאתר מורשה. אדמה נקייה וחדשה הושמה ומשטח בטון חדש נוצק.

לצפיה בתמונות >>

תחנת גז פחמימני מעובה (גפ"מ) – דימונה

הקמת תחנת הגז בוצעה תחת פיקוח מחמיר של מהנדסי חברת פז-גז והקפדה על תקנים של איכות הסביבה ותקנים של משרד העבודה (שמירת מרחק משוחות חשמל, שמירת מרחק מתעלות, התקנת תותח מים לכיבוי אש ועוד).
בתחנת הגז נעשתה חפירה להטמנת שני צוברי גז בעומק של שני מטר, יציקת משטח בטון לעיגון מכלי הגז. הכנת תשתיות חשמל ותקשורת, חפירת תעלות, התקנת מערכות גז, יציקת משטחי בטון, התקנת קומפרסור אוויר ליד מכלי הגז, בניית אי -תדלוק וגג לתחנת הגז והתקנת המשאבה.

תחנת דלק חצי חינם – חולון

הקמת תחנת הדלק מחדש אשר כללה בניית תשתיות דלק וצנרת מילוי למיכלים, התקנת אי -תדלוק ומשאבות דלק. בניית תעלות ניקוז (תשטיפים) והתקנת מפריד דלקים. כמו-כן, מיכל דלק הוטמן מתחת לאדמה בעומק של ארבעה מטר וכלל יריעת איטום ועיגון המיכל.
צוות עובדים מקצועיים ומיומנים ביצע את העבודה, כולל בניית תשתיות חשמל, תקשורת והקמת משטחי בטון, תוך שמירה על עבודה באיכות גבוהה ועמידה בלוחות זמנים  עד להפעלה תקינה של תחנת הדלק.

תחנת דלק – גל הראשונים באשדוד

תחנת דלק גל הראשונים הינה תחנת הדלק הגדולה בארץ.
עבודת השיפוץ הכללי של התחנה הינה בתהליך והיא כוללת פרוק משטחי בטון, פרוק משאבות הדלק הקיימות, התקנת צנרת למישוב אדים (stage II) חדשה, התקנת שוחות מלבניות המונעות דליפת דלק לקרקע והתקנת המשאבות מחדש. כל תשתיות תחנת הדלק יעמדו בתקנים של איכות הסביבה ומשרד העבודה הכוללים שוחות 5 גלון למילוי הדלק, הגנה קתודית וחשמל סטטי.