הקמה ושיפוץ תחנות דלק

hakama

תחנת דלק הינה אתר מסוכן ביותר. אלפי ליטרים של חומר דליק ביותר – בנזין וסולר – נמצאים בקרבת מקורות חום כגון כלי רכב, סיגריות וטלפונים סלולאריים. בנוסף, מרכיבי הדלק הם חומרים נדיפים וחצי-נדיפים ומוגדרים כחומרים רעילים המסוכנים לבריאות האדם והעלולים לזהם את הסביבה. פליטות האדים נעשות בעיקר כאשר אספקת הדלק מגיעה אל התחנות ונפרקת (Stage I) וכאשר מתדלקים את כלי הרכב (Stage II). על מנת לוודא את בטיחות התחנה, בטיחות ובריאות העובדים והלקוחות, עמידה בתקנים הבין לאומיים המחמירים ביותר היא חיונית.

הקמה לא מבוקרת של תחנות תדלוק עלולה לגרום לזיהום מקורות מים עיליים ומי תהום וכן לזיהום הקרקע. קרקע מזוהמת בדלקים עלולה להוות סיכון בריאותי וסביבתי באופנים שונים: שאיפת חומרים מסרטנים, בליעת קרקע מזוהמת על-ידי ילדים, מגע עורי עם קרקע מזוהמת ופגיעה בצמחיה ובבעלי חיים. לכן, בש. גוטובסקי אנחנו מיישמים את החלטת המשרד להגנת הסביבה ועומדים בתקן Stage II, שהינה התקנת מערכת מישוב אדים. מערכת זו משיבה למיכל הדלק שבתחנה את אדי הדלק הנפלטים לאוויר מאקדח התדלוק, באמצעות משאבת וואקום מיוחדת.

אין שתי תחנות תדלוק זהות. גודל, צורת השטח וסוג הקרקע משתנים בין התחנות השונות. אנחנו עורכים סקרי קרקע ורק לאחר מכן מהנדסי החברה המנוסים והמיומנים קובעים את מיקום עמדת מילוי מכלים וקיבועם לקרקע, עמדות תדלוק, מתקינים מיכלי אחסון דלקים וצנרת בין המיכלים לעמדות התדלוק ובין עמדות התדלוק לעמדות המילוי למיכלים. בשיפוץ תחנת דלק, אנחנו מוציאים את האדמה המזוהמת ומפנים אותה באופן בטוח ומבוקר, על-ידי מובילים בעלי רישיון להובלת חומרים מסוכנים, לאתר המיועד לכך. בש. גוטובסקי, אנחנו דואגים למשטחי תפעול אטומים, רשת תעלות המקיפה את משטחי התפעול והמובילה למתקן הפרדת שמן ממים, אמצעי ניטור למתקני הדלק התת-קרקעיים והפרדת ניקוז גגות ממשטחי התפעול על מנת למנוע הצפת מתקן ההפרדה. בטיחות ואיכות הינן בראש מעיינינו ולכן אנו מוודאים כי דלק המטפטף במהלך תדלוק, לא יגרום לזיהום הקרקע ומי התהום. בנוסף, מערכות הניקוז נבנות כך שבמקרה של דליפה, החומר המסוכן יתפנה במהירות האפשרית למקום מבטחים כדי למזער את הסכנה הכרוכה בחשיפתו לאוויר.