איכות הסביבה

DSC_0473

על-פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, נמצאו בישראל כ- 1250 אתרי קרקעות מזוהמות. זיהומי הקרקע העיקריים נגרמו בעיקר עקב פעילות תעשייתית ופעילות משק הדלק. מרכיבי הדלק הם חומרים נדיפים וחצי-נדיפים אשר מוגדרים כחומרים רעילים, מסוכנים ואף  מסרטנים. לדוגמא, הבנזין (אחד ממרכיבי הדלק) הוא חומר מסרטן ורעיל העלול לגרום למחלות כלוקמיה, מחלות של מערכת הנשימה, פגיעה במערכת החיסונית ועוד.

קרקע מזוהמת בדלקים עלולה להוות סיכון בריאותי וסביבתי חמור. בארץ ידוע על מספר רב של מקרים של זיהום מי תהום מדלקים אשר דלפו לקרקע כתוצאה מתפעול לקוי של מתקני דלק. מי תהום מהווים מקור עיקרי למי שתייה בארץ וליטר אחד של דלק עלול לזהם כמיליון ליטר של מי תהום. זיהום מי השתיה פוגע במערכות אקולוגיות, בצמחיה ובבעלי החיים.

ב- 1997 המשרד להגנת הסביבה קבע תקנות למניעת זיהום מקורות מים וקרקע מדלקים אשר מגדירות את האמצעים הנדרשים לתחזוקה והפעלה של תחנות הדלק. התקנות מחייבות את בעלי תחנת הדלק לעמוד במספר דרישות בסיסיות, שהחשובות ביניהן הן: משטחי תפעול אטומים; רשת תעלות המקיפה את משטחי התפעול ומובילה למתקן הפרדת שמן ממים; הפרדת ניקוז גגות ממשטחי התפעול; אמצעי ניטור למתקני הדלק התת-קרקעיים. התקנות אף מחייבות לערוך בדיקות אטימות תקופתיות במיכלי דלק וצנרת דלק.

כדי למנוע זיהום הקרקע ומניעת פגיעה במי תהום, ש. גוטובסקי מבצעת עבודות למען איכות הסביבה במפעלים ובתחנות דלק תוך עמידה בתקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר בתחום איכות הסביבה. אנחנו מתקינים מערכות מישוב אדים מפרידי דלקים, שוחות ותעלות ניקוז, ועוד. הצוות המיומן והציוד הייחודי שלנו מאפשרים לנו לתת שירות  איכותי, מהיר, אמין, יעיל ומקצועי.